Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Gençlerin sizce en önemli sorunu nedir ?

Sonuçlar

Genel Kurul Duyurusu

GENÇ DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ’nün 1. Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu için 01 Mart 2023 tarihli ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamadığın da ikinci toplantı 19 Mart 2021 tarihinde Pazar günü saat 12:00’de; dernek adresinde bulunan dernek genel merkezimizde ve aynı gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması
  2. Başkanlık divanı için bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir katip üye seçiminin yapılması
  3. Yönetim Kurulu’nun tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
  4. Dilek ve öneriler
  5. Kapanış

Not: 10.Olağan Genel Kurulumuz yalnızca  GENÇ DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ resmi üyelerinin katılımına açıktır.