Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Gençlerin sizce en önemli sorunu nedir ?

Sonuçlar

Projeler

Tamamlanan Projelerimiz

1) Gençler Anayasayı tartışıyor

 

2) Gönüllü Hakları Yasası

3) Pandemi Döneminde Hak Temelli Çalışan Sivil Toplum Örgütleri Buluşması
4) Anayasa Madde.58
5) Makedonya Gönüllülük Kanunu Projesi
6) Yerel Yönetimlere Katılım Projesi
7) Çocuk Hak ve Hukuku Projesi
8) Bir Gençlik Hikayesi Projesi
9) Hayvan Hakları Yasası Projesi
10) Barınaklara Mobese Projesi
11) Renkli Notalar
12) Kentte Katılım Projesi
13) Gönüllü Hakları Portal Kurulumu Projesi
14) Genç ve Kadın Katılım Projesi
Devam eden Projeleirmiz ;
1) Belediye izleme Projesi
2) Gençlik Temsil Projesi ;