Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Gençlerin sizce en önemli sorunu nedir ?

Sonuçlar

Eğitimler

Tamamlanan Eğitimlerimiz ;

1) Ufuk Üniversitesi (Ankara) - Proje Döngüsü Eğitimi

2) Ufuk Üniversitesi (Ankara)- Denge Denetleme Eğitimi

3) Ufuk Üniversitesi (Ankara)- Gençlik Politikası İzleme Eğitimi

4) ANDA( Ankara)- Proje Döngüsü Eğitimi

5) Pir Sultan Abdal Ankara Şubesi - Proje Döngüsü Eğitimi

6) ÇYDD Antalya Şubesi- Proje Döngüsü Eğitimi

7) Genç Düşünce Enstitüsü Edirne Şubesi - Çocuk Hak ve Hukuku Eğitimi

8) Genç Düşünce Enstitüsü İzmir Şubesi- Katılım Eğitimi

9) Genç Düşünce Enstitisü G.Antep Şubesi - Girişimcilik ve Ticaret Eğitimi

10) Genç Düşünce Enstitüsü TCE Calışma Grubu - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

11) Genç Düşünce Enstitüsü Hayvan Hakları Çalışma Grubu - Sokağa Sürüklenen Hayvan Besleme Eğitimi