Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Gençlerin sizce en önemli sorunu nedir ?

Sonuçlar

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

GENÇ DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM KURULUNDAN DUYURULUR

 

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 27.04.2022 günü saat 11:00’da dernek merkezinde, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 05.05.2021 günü, aynı saatte, aynı yerde nisapsız olarak yapılacaktır. Üyelere duyurulur.

 

GÜNDEM:

- Açılış ve yoklama,

-Kongre başkanlık divanının seçimi ve imza yetkisi verilmesi,

- Saygı duruşu,

- Faaliyet ve Denetim Raporunun okunması ve ibrası

- Tüzük değişikliği görüşülmesi

-Derneğin organlarının seçimi

-Kapanış.