Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar

Sivil Toplumun Adalete Erişimi !

AB uyum süreciyle birlikte tartışmaya açılan ‘adalete erişim’ kavramı yalnızca yargı organlarına başvuru imkanına sahip bulunmayı ifade etmemektedir. Gerek bunun önündeki engellerin saptanarak kaldırılmasını, gerekse yargılama usul ve kurallarıyla başvurucu hak arayana en kısa sürede ve en az masrafla ve rahatlıkla hakkına kavuşma yolunun açılmasını ve bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını ifade eder.

2000’li yılların başından günümüze dek adli yardım ve zorunlu mekanizmalarındaki birtakım iyileştirmeler, kadın hakları ve çocuk hakları merkezlerinin sayılarının artışı, hedef yargılama süresi uygulaması gibi, dezavantajlı kesimlerin adalete erişimini kuvvetlendirecek uygulamalar hayata geçirilmiştir. Diğer yandan, -özellikle 2016 yılının ikinci yarısından itibaren- sivil toplum örgütlerinin kapatılması, müdahillik taleplerinin reddedilmesi, stratejik davalarda taraf sıfatının kabul edilmemesi, yargılamaları izlemesinin ve hukuki destek sağlamasının engellenmesi gibi hususlar yargının ‘sivil denetime’ kapatıldığı kaygısına yol açmaktadır.

Adalet Sistemini İzleme Derneği olarak,  yargının herkes için adil, hesap veren, şeffaf, sürdürülebilir, erişilebilir ve anlaşılabilir şekilde işletilmesi adına, adalete erişim alanında yaşanan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri oluşturabilmek için çeşitli çalıştaylar düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu çalışmaların ilkini ‘Sivil Toplumun Adalete Erişimi’ başlığıyla  .. Şubat 2020 tarihinde İstanbul Politikalar Merkezi’nde gerçekleştireceğiz.

Yöntem

Çalıştay, Doç. Dr. Demirhan Burak Çelik moderatörlüğünde, yuvarlak masa düzeninde gerçekleşecek. Ana başlık çerçevesinde oluşturulan üç oturum boyunca katılımcılar, sorun alanları ve ihtiyaçların tespit edilmesine katkıda bulunacak, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların giderilmesine dair önerilerini paylaşabileceklerdir. Çalıştay sonunda elde edilen çıktılar raporlaştırılacak, kamuoyu ve karar alıcılara politika önerisi olarak sunulacaktır.