Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar

2020 Gönüllülerin Yılı Olsun!

Ankara’da yeri bulunan Genç Düşünce Enstitüsügönüllük çalışmalarında bulunan gençlerin yasalarkarşısında bir hakkı olmaması sebebiyle yasatasarısı hazırlama kararı aldı. Dernek BaşkanıMuratcan Işıldak ‘2015 yılından bu yana birçok genç arkadaşımız gönüllülük esasıylaçalışmalar yürütmekteyiz. Gönüllülük bir bireyin maddi karşılık ve başka bir çıkarbeklentisi olmadan; ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireyler için toplumunyararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için kendi isteğiyle veya ihtiyaçdoğrultusunda, toplumsal girişim bünyesinde yer alarak ya da bir sivil toplumörgütünde sürdürdüğü faaliyetler olarak tanımlanır. Gönüllülük esası ile çalışmalaryürüten bireyler ne yazık ki gönüllülük çalışmaları esnasında yaşanabilecekolumsuz olaylarla ilgili STK temsilcileri tarafından bilgilendirilmiyor ya da belli birsaat olmayabiliyor. Bu gibi sebepler yüzünden Gönüllülük Yasa Tasarısı meclistarafından onaylandığı takdirde gönüllü çalışma yürütecek bireylerdesömürülmeden, sistemli bir şekilde çalışma yürütme hakkına sahip olabilirler’ Dedi.Genç Düşünce Enstitüsü, Gönüllülük Yasa Tasarısı kapsamında Türkiye Büyük MilletMeclisi, İş-Kur, Aile ve Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı, Valilikler, BelediyeBaşkanlıkları gibi kamu, kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek gönüllülüğün yasalaşmasıiçin çalışmalar yapacaktır.Gönüllülük Yasa Tasarısı içerisinde Amaç, Tanımlar, Gönüllü Kişi Olma Şartları,Gönüllülerin Hak ve Yükümlülükleri, Gönüllü Hizmeti Alan Gerçek veya Tüzel Kişinin Hakve Yükümlülükleri, Gönüllülük Sözleşmesinin İçermesi Gereken Unsurlar, GönüllülükÇalışma Süreleri, Gönüllülük Kartı içeriği gibi konular yer almaktadır.