Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Gençlerin sizce en önemli sorunu nedir ?

Sonuçlar

Genel Kurul Duyurusu

GENÇ DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ’nün 11. Olağan  Genel Kurulu için 31 Mart 2024 tarihli ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamadığın da ikinci toplantı 27 Nisan 2024 tarihinde Perşembe günü saat 12:00’de; dernek adresinde bulunan dernek genel merkezimizde ve aynı gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması
  2. Başkanlık divanı için bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir katip üye seçiminin yapılması
  3. Yönetim Kurulu’nun Organlarının seçimi
  4. Dilek ve öneriler
  5. Kapanış

Not: 11.Olağan Genel Kurulumuz yalnızca  GENÇ DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ resmi üyelerinin katılımına açıktır.