Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Gençlerin sizce en önemli sorunu nedir ?

Sonuçlar

Gençe Alan Aç !

Bizler, Türkiye’nin farklı şehirlerinde gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyız. Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA) adıyla, bir platform olarak ulusal çapta çalışmalarımız için iş birliği yapmaktayız. Yerel Gençlik Dernekleri Ağı (YGDA) bünyesinde, hedef kitlesi gençler olan ve gençlik çalışmaları yürüten 40’a yakın sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır.

 

Temsil ettiğimiz Genç Düşünce Enstitüsü ise 2017 yılında Ankara’da faaliyet göstermeye başlamış, 15-30 yaş arasındaki gençler ile gençlik çalışanlarını hedef kitlesi olarak belirlemiş, gençlik hakları ve gençlik örgütlerinin güçlendirilmesi temelinde çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz aynı zamanda YGDA’nın kurucu üyelerinden biridir.

 

Genç Düşünce Enstitüsü ve YGDA platformu tarafından, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce belirlenen, faaliyet alanlarına göre dernekler listesinde “Gençlik” ana başlığının yer almadığı uzun bir süre önce fark edilmiştir. Faaliyet kategorilerinde çocuklar, yaşlılar, engelliler başlıkları bir ana kategori olarak kullanılırken ülkemizin en büyük potansiyel gücü olarak görülen gençlere özel bir ana başlığın bulunmaması bir çelişki oluşturmaktadır. Mevcut durumda, spor faaliyetleri yürütmeyen ancak gençlik çalışması olan dernekler Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ndeki personelin uygun gördüğü herhangi bir ana başlığın altında sınıflandırılmaktadır. Bu başlıklar çoğu zaman biz gençlik derneklerinin esas faaliyet alanına uymadığı gibi, gençlik derneklerinin alana dair çalışmalarını da görünmez kılmakta ve ülkemizdeki gençlik çalışmalarının izlenmesini zorlaştırmaktadır.

 

Ayrıca, “Gençlik”, faaliyet alanlarına göre dernekler listesinde tek başına bir üst başlık olarak yer alabilecek geniş çalışma alanlarına sahiptir. Gençliğin güçlendirilmesi, gençliğin korunması, gençlik hakları ve politikaları, gençlik hareketliliği gibi alt başlıklar üzerine çalışan onlarca sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Biz de bu kuruluşlardan biri olarak, derneğimizin, altında yer alması gereken üst başlığın “Gençlik” olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle faaliyet alanlarına göre dernekler listesine “Gençlik” ana başlığının eklenmesini talep ediyoruz.

 

Bu bilgi ve görüşlere bağlı olarak, talebimizin değerlendirilmesini ve gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımızla,