Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Gençlerin sizce en önemli sorunu nedir ?

Sonuçlar

TEV'de Gönüllülük

TEV'de Gönüllülük

 

Gönüllülük Nedir

Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık ve başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan; ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireyler için; toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için; kendi isteği ile veya ihtiyaç doğrultusunda, toplumsal girişim bünyesinde yer alarak sürdürdüğü faaliyetler olarak tanımlanabilir.

 

TEV'de Gönüllü Olmak

TEV'de Gönüllülük etiği, hepsi de yaşam kalitesine anlamlı şekilde katkıda bulunan, dayanışma, aidiyet, karşılıklı güven ve güçlendirme gibi değerleri barındırmaktadır.

  • TEV'de Gönüllülük, hayatı daha çok sevmektir.
  • TEV'de Gönüllülük, çözümü başkasından beklemek değil, bireysel gücünü çözüm bulmak için kullanmaktır.
  • TEV'de Gönüllülük, karşılık beklemeden sevmektir.
  • TEV'de Gönüllülük, bilinçtir, sorumluluktur.
  • TEV'de Gönüllülük, iç huzurdur, mutluluktur.
  • TEV'de Gönüllülük, güven kazanmak, dürüstlüktür.
  • TEV'de Gönüllülük, paylaşmayı öğretebilmektir.
  • TEV'de Gönüllülük, bağışçılarımıza 'kimsesiz' olmadıklarını hissettirmektir.
  • TEV'de Gönüllülük, kendine "ben iyi bir örnek miyim?" diye sormaktır.
  • TEV'de Gönüllülük ,TEV Ailesinin bir parçası gibi hissedebilmektir.

Kimler Gönüllü Olabilir

Vakfın amaç, vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlediği etkinlik ve fonksiyonlara somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişisel özelliklere sahip olmak TEV gönüllüsü olmanın koşuludur.

Nasıl Gönüllü Olabilirim

Gönüllü adayları www.tev.org.tr adresinden gönüllülükle ilgili bilgilere ulaşabilir veya şube başkanlıkları ile iletişime geçerek çalışma yerlerini belirleyip, gönüllü adayı başvuru formunu doldurarak başvurusunu yapabilirler.

Gönüllülük Adımları

Başvuru

Gönüllü adaylarının online başvuruları otomatik olarak bilgi sistemine aktarılır ve başvuru statüsünde görüntülenir.

Vakfa Gönüllü olarak hizmet verecek her birey aşağıda yer alan bilgilendirme adımlarından geçmek durumundadır.

Vakfın Tanıtım Toplantısı

Vakfın vizyon, misyon, faaliyet alanları, organizasyon yapısı, şubelerin ve Genel Müdürlükteki birimlerin sorumluluklarının anlatıldığı bir toplantı olup, Gönüllü Sorumluları tarafından gerçekleştirilir. (Yarım gün)

Temel Gönüllü Toplantıları

Temel Gönüllü Toplantıları 2 ana başlıkta gerçekleştirilir;

Gönüllülük Hakkında Bilgilendirme: Bilgilendirmenin içeriğinde yeni gönüllü olacaklar için gönüllülük kavramının ve TEV'de gönüllü olmak için gerekli kıstasların ve gönüllülerden beklenen davranışsal yetkinliklerin paylaşılmasını amaçlayan yarım günlük bir toplantıdır.

İletişim Hakkında Dikkat Edilecek Unsurlar : Vakfın kurum kültürü, bursiyerleri, çalışanları ve bağışçıları ile iletişiminde dikkat edilmesi gereken hususların aktarıldığı yarım günlük bir bilgilendirme toplantısıdır.

Tanıtım sonrasında gönüllü adaylardan Gönüllü Çalışma Yönetmeliği’ni okumaları ve imza karşılığı teslim almaları istenir. ‘Gönüllü Başvuru Formu’ dolduran her gönüllüden 2 adet fotoğraf, nüfus kağıdı fotokopisi, varsa diploma fotokopisi ve iyi hal kağıdı istenir.

http://www.tev.org.tr/gonulluluk/detay/TEVde-Gonulluluk/92/90/0